Pirkimo taisyklės

Elektroninės prekybos taisyklės

Šios elektroninės prekybos taisyklės (toliau – taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo–pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.beibis.lt (toliau – Beibis.lt, el. parduotuvė, mūsų, mumis, mes) ir Beibis.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo–pardavimo sąlygomis bei nustatančios Beibis.lt ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu–pardavimu el. parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

   1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;   

   1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

   1.3. juridiniai asmenys;

   1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei aprašyti „Privatumo politikoje“.

   2.1. Beibis.lt turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos pirkėjas pateikė Beibis.lt, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Beibis.lt veiklos planavimui ir analizei. Beibis.lt taip pat turi teisę naudoti pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo pirkėjui tikslais Beibis.lt veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus pirkėjo sutikimą (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Su pirkimo taisyklėmis sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai jie būtini pirkimo–pardavimo sutarties įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

3. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje nurodytos Eurais. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

4. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Jūsų ir Beibis.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Su pirkimo taisyklėmis sutinku“) su šiomis taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.

5. Apie pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą Beibis.lt Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

II. Jūsų teisės ir pareigos

6. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

7. Jūs, naudodamasis el. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo–pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

8. Jūs el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

9. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

10. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

11. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti mus el. paštu info@beibis.lt . Beibis.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Beibis.lt ir turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.

III. Beibis.lt teisės ir pareigos

12. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Beibis.lt turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

13. Beibis.lt pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

14. Jei pirkėjas pasirenka užsakymo apmokėjimo būdą banko pavedimu ir per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos neatlieka užsakymo apmokėjimo, pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo atšaukti pirkėjo užsakymą.

15. Kai pirkėjas pasirenka atsiskaitymą prekių pristatymo metu numatytu apmokėjimo būdu, pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

16. Beibis.lt įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

17. Beibis.lt, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

IV. Atsiskaitymas už prekes

18. Už prekes Jūs galime atsiskaityti:

  18.1. elektronine bankininkyste;

  18.2. banko pavedimu;

  18.3. per mokėjimo sistemą „PaySera“;

  18.4. atsiskaitymas pristatymo metu.

Close Mano krepšelis
Close Mėgstamos prekės
Neseniai peržiūrėta Close
Close

Close
Navigacija
Kategorijos